Figure

Plan Digital del centro

Siguiendo la siguiente Resolución do 3 de setembro 2021, da Secretaría xeral Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital nos centros docentes sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022, el equipo directivo del centro elaboró el Plan Digital del centro para los próximos años.

Os lo adjuntamos a continuación.

Documentación

  • Plan Digital 2223